Obchodné podmienky - Veľkoobchod


 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor výkonu dohľadu, tel. č. : 055/6220 781, fax. č.: 055/ 622 45 47, ke@soi.sk.